Mål 1: Utrydde fattigdom

Dette ambisiøse målet er hentet fra FNs bærekraftsmål, og finnes i Larvik kommunes strategiplan for de neste fire årene. Ikke uten grunn; i Norge øker andelen fattige for hvert år.…

Fortsett å lese Mål 1: Utrydde fattigdom

Sykdom?

Skal vi nordmenn, og den nordiske modellen dømmes etter hvilke terrorhandlinger som gjort av nordmenn? Så absolutt et høyt og rungende, nei! Skal drøye 1,5 milliarder mennesker dømmes etter hva…

Fortsett å lese Sykdom?

Hold kjeft eller bli knekt

Heidi Follett var modig og sa fra om hvordan syke behandles i vårt velferdssystem. Det kostet henne dyrt - både personlig og økonomisk. 1. juli skrev Klassekampen om denne saken…

Fortsett å lese Hold kjeft eller bli knekt

En menneskerett å gå på do?

I Østlands-Posten kunne man den 15. juni lese om at det på Revstien og i området rundt forekommer mengder med menneskelig avføring og toalettpapir. Det fortelles at området har blitt…

Fortsett å lese En menneskerett å gå på do?

Bevar dyrka og dyrkbar jord

Skal kortsiktig profitt til grunneiere rasere matberedskapen og sjølberginga? Har bladd igjennom sakslista til kommende ks-møte og ser at dette kommer opp igjen. Det er en av Rødts kjernesaker, under…

Fortsett å lese Bevar dyrka og dyrkbar jord

Systemsvikten i NAV

Jeg ser stadig oftere at NAV avslår krav om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fordi NAV mener funksjonsvurderingene til fastlege og spesialister bygger på klientens «egen beskrivelse». I en sak skrev…

Fortsett å lese Systemsvikten i NAV

Circus Killing. Miljø eller dø!

Den dramatiske overskrifta gjenspeiler dessverre virkeligheten og ikke en kommunists behov for å sette det på spissen. Bare å se på Bane Nor sine planer for Indre havn: Det er…

Fortsett å lese Circus Killing. Miljø eller dø!

NAV skandalen – Klassejustis

Saken om trygdeutbetalinger fra NAV har blitt en sak av gigantiske dimensjoner. For nå avsløres den ene historien etter den andre om syke, arbeidsledige eller delvis uføre mennesker som urettmessig…

Fortsett å lese NAV skandalen – Klassejustis