Endelig har vi en samtykke lov

Det er en fantastisk seier att samtykkeloven kan sikre att alle tilfeller av voldtekt og seksuell trakassering uten samtykke kan etterforskes og straffes.

Nesten hver tiende kvinne er utsatt for overgrep. En samtykke lov er derfor riktig rettspolitisk men også viktig for likestilling innenfor politisk vedtak. Historier fra kvinner viser hvorfor samtykkeloven er viktig og nødvendig.

I dagens straffelov er det tre hovedkategorier av overgrep. Seksuell omgang, seksuelle handlinger og seksuelt krenkende atferd. Det foreligger mange mørketall som ikke anmelder slike straffbare handlinger til politiet. Nettopp fordi det blir en evig kamp om bevisets stilling mht. etterforskning / kartlegging fra politiets vurderinger.

Samtykkeloven setter offeret i en annen posisjon hvor manglende samtykke beviser allerede ett grunnlag for å straffe overgriperen.

Henlegging av saker på bevisets stilling gir overgriperen ett fritt handlingsrom, for å skjule seksuelle straffbare handlinger. Offeret kommer i en posisjon som strider mot menneskerettighet på bekostning av den rettslige avgjørelsen; bevisets stilling.

Seksuell trakassering er straffbart, og må betraktes som ett stort samfunnsproblem. I 2017 kom MEE TOO, men likevel ser vi saker som blir skjøvet under teppet. Dette skaper ringvirkninger til troverdighet/rettferdighet i samfunnet hvor vi har ett rettsvesen som skal bidra med å rydde opp i straffbare saker.

Saker som er av type seksuell krenkende atferd er straffbare handlinger, og ødelegger livskvalitet til mennesker. Det er ett bevis på ett stort samfunnsproblem, og det foreligger mange saker som er godt «skjøvet» under teppet.

Det finnes mange offer som går rundt å plages av dette daglig. Slik skal vi ikke ha det i vårt opplyste samfunn. Vi må skape gode verdier i samfunnet, og bygge ett samfunn på vekst og utvikling med gode og trygge levekår.

Alle former for seksuell trakassering er alvorlig, og kan ikke aksepteres innenfor samfunnets moralske og etiske ramme betingelser.

Bjørg Eva Jensen, Rødt Larvik