Svar til Palestinakomiteen

Palestinakomiteen spør (ØP17/8-19) hva de politiske partiene mener om deres innbyggerinitiativ: opprette vennskapskommune med Jenin i Palestina.

Rød Larvik vedtok på sitt årsmøte 2. januar i år følgende:
«Rødt Larvik støtter det solidaritetsarbeidet Palestinakomiteen i Larvik driver.
Vi oppfordrer kommunestyret til å støtte deres forslag om å opprette en vennskapsby med Jenin. Bånd mellom folk, utveksling av erfaring og kultur er
internasjonal solidaritet i praksis.»

Innbyggerinitiativet ble levert til ordføreren 21/1-18. I Kommuneloven står det: «Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.» Det er over ett år siden fristen gikk ut. Det ligger mye arbeid bak det å lage et slikt initiativ. Å bruke halvannet år på å behandle saken er ikke bra, og lovstridig.

Vi håper det nye kommunestyret blir satt sammen slik at solidariteten seirer. Fordi solidaritet og fellesskap fungerer.

Rødt Larvik
Kjell Vidar Larsen 7. plass
Yngve Bordøy, medlem
Erik Ness, 37. plass på fylkestingslista

18.08.19