Rødt Larviks liste ved kommunestyrevalget 2023

1 Jan Carroll Henriksen

Jan Carroll Henriksen

Yrke/bakgrunn:

Prosjektleder/KAM i bygg og annlegg. Utdannelse: Markedsføring ved Tønsberg Handelsgymnasium 1989 og Forpleiningssjef ved Sandefjord Kokk og Stuertskole 1992.

Brenner for

Sosial boligbygging, spesiellt for de som har minst.

Kampen mot familiefattigdom, gratis måltid inn i hele grunnskolen og videregående skole.

Ja til større overføringer til kunst og kultur for hele fellesskapet, spesiellt for barn og ungdom. 

Få kontroll på krafta vår (nasjonalt), og økte satser i NAV for de som trenger det mest.

Motto: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.

Epost: jan.carroll.henriksen@larvik.kommune.no

2 Bjørg Eva Jensen

Bjørg Eva Jensen

Yrke/bakgrunn

Jobber nå som trenings coach , Er utdannet lærer og spesialpedagog , Cand.Mag.

Brenner for:

Skole og oppvekst med prioritering av kompetanse og kvalitet på Infra- strukturen.

Helse-Mestring-Omsorg . Skape gode rutiner med god kontinuitet. Kvalitet og kompetanse på arbeids- miljøet.

Fysisk aktivitet som grunnleggende forebyggende helse-tiltak .

Eldrepolitikk , Fullverdig helsetilbud for omsorg både hjemme og på sykehus.

NB!  Kjempe mot forskjells-Norge ; Skape ett inkluderende samfunn for vekst og utvikling uansett sosial bakgrunn.

 Epost: bjorg.eva.jensen@larvik.kommune.no

3 Walther Kammen Gulbrandsen

Yrke/bakgrunn:

Systemutvikler, utdannet dataingeniør

Brenner for:

Miljø og natur – miljøkamp er klassekamp

Få ned sosialforskjeller – Sosial boligpolitikk 

Epost: walther.kammen.gulbrandsen@larvik.kommune.no

4 Hilde Wang Sveva

Hilde Wang Sveva

Yrke/bakgrunn:

Byggesaksrådgiver/jurist i Larvik kommune. Utdannelse: 2 år tegning, form og farge, 3 år handel og kontor, 1 år BI, 1 år markedsføring NKI og 5 år master i rettsvitenskap ved UIO.

Brenner for:

At alle barn og unge skal ha en god og tilpasset skolehverdag , der de føler mestring og tilhørighet.

Natur og miljø. At konsekvenser av utbygging og nedbygging blir godt utredet og at vi har en helhetlig plan hvor alle faktorer er tatt med i vurderingene.

Bedre og billigere kollektivløsninger som er tilpasset befolkningens behov, samt en helhetlig tilrettelegging for gående og syklende.

Epost: hilde.wang.sveva@larvik.kommune.no

 5 Markus Wallum

Yrke/bakgrunn:

Bussjåfør. Elektronikk

Brenner for:

Sosial boligpolitikk

Nei til bompenger

Bedre kollektivtilbud

Epost: markus.wallum@larvik.kommune.no

6 Maria Wasvik (1985)
7 Steinar Henden (1959)
8 Isabell Brattås  (1984)
9 Tom Kristensen (1970)
10 Eileen Jeanett Bakken (1982)
11 Gorm Nordman (1965)
12 Line Christin Solberg-Andersen (1979)
13 Henrik Schanche Johannessen (1980)
14 Grete Norunn Aakvik (1955)
15 Anders Thorbjørnsen (1950)
16 Alfhild Svendsen (1960)
17 Leif Erik Thorsen (1983)
18 Kjetil Aakvik Gogstad (1976)
19 Anita Birgithe Korsnes (1967)
20 Eirik Rødal Madsen (2002)
21 Kathrine Bye (1981)
22 Bjørn Edvardsen (1956)
23 Grethe Kilen (1959)
24 Peder Magnus Ovesen (1997)