Våre Folk

Folkevalgte

Vinjar Sten Olav Rosendal

Kommunestyrerepresentant

Hovedutvalg for miljø og teknikk

Vara til styrer og utvalg

Steinar Henden

Planutvalget

Vara til Kommunestyret

Heidi Elaine Follett

Vara til Kommunestyret

Vara til utvalg

Kjell Vidar

Rådgiver til Kommunestyregruppa

Martin Severin Steffensen

Vara til utvalg

Marianne Karlsen

Vara til utvalg

Tommy Hansen Willems

Vara til utvalg

Jan Werner Bjordammen

Utvalg for klagesaker

Organisasjon

Styret

Jan Werner Bjordammen

Leder

Ina Dølerud

Styremedlem

Markus Wallum

Styremedlem, Kasserer

Ildrid Desirée Berg Mangaard

Styremedlem

Erik Ness

Styremedlem

Steinar Henden

Styremedlem, Sekretær

Walther Kammen Gulbrandsen

Web-ansvarlig

Lukk meny