Våre Folk

Folkevalgte

Steinar Henden

Kommunestyrerepresentant

Planutvalget

Martin Severin Steffensen

Gruppeleder

Organisasjon

Styret

Walther Kammen Gulbrandsen

Leder

Markus Wallum

Kasserer

Ina Dølerud

Steinar Henden

Maria Wasvik

Jan Caroll Henriksen

Bjørg Eva Jensen

Thyra Bjørnsdatter,

Martin Severin Steffesen