Våre Folk

Folkevalgte

Vinjar Sten Olav Rosendal

Kommunestyrerepresentant

Hovedutvalg for miljø og teknikk

Vara til styrer og utvalg

Martin Severin Steffensen

Gruppeleder

Organisasjon

Styret

Walther Kammen Gulbrandsen

Leder

Markus Wallum

Kasserer

Ina Dølerud

Styremedlem

Steinar Henden

Styremedlem

Jan Caroll Henriksen

Styremedlem

Martin Severin Steffesen

Styremedlem