Våre Folk

Folkevalgte

Vinjar Sten Olav Rosendal

Kommunestyrerepresentant

Hovedutvalg for miljø og teknikk

Vara til styrer og utvalg

Steinar Henden

Planutvalget

Vara til Kommunestyret

Heidi Elaine Follett

Vara til Kommunestyret

Vara til utvalg

Kjell Vidar

Rådgiver til Kommunestyregruppa

Martin Severin Steffensen

Vara til utvalg

Marianne Karlsen

Vara til utvalg

Tommy Hansen Willems

Vara til utvalg

Organisasjon

Styret

Ildrid Desirée Berg Mangaard

Leder

Walther Kammen Gulbrandsen

Styremedlem, Sekretær

Markus Wallum

Styremedlem, Kasserer

Ina Dølerud

Styremedlem

Steinar Henden

Styremedlem

Nora Marie Hager Pache

Styremedlem, RU Repesentant

Vinjar Sten Olav Rosendal

Styremedlem, KST gruppeleder