Våre valg, våre barns liv

Kommunestyret har vedtatt en plan som skal gjelde fram til 2033. Det er lang tid, det er tolv år. Men konsekvensene av det vi vedtar vil vare mye lenger, det vil kanskje vare for evig tid. Da er det veldig viktig at vi ikke vedtar noe som får uopprettelige følger.

Vi må ha næring, vi må ha arbeidsplasser og vi må ha boliger. Men aller først må vi ha en planet å leve på og mat til å leve av, hvis ikke blir alt meningsløst. Kommunedirektøren hadde opprinnelig et forslag bygget på nasjonale og regionale føringer fra storting, regjering og statsforvalter. Det er gode grunner til at vi har disse føringene, og de er ikke laget for å plage oss eller hindre oss i å leve gode liv. Tvert imot er de lagt for at vi skal se forbi vår egen nesetipp og de kortsiktige hensyn som kan synes som gode formål der og da.

Vi er glad for at de verste innspillene er tatt ut, som følge av innsigelser fra statsforvalter. Men det er fortsatt områder med dyrka eller dyrkbar mark, som Lesten og Hegdal, med i utbyggingsplanene. Dette er vi sterkt imot, fordi dyrka mark er en knapp ressurs som vi må bevare for enhver pris og det gjelder hver eneste liten flekk som er mulig å dyrke på, selv om den ikke skulle være drivverdig på kort sikt. De siste tiders ekstremvær har vist hvor sårbar vi er for tørke, flom og erosjon som rammer vårt landbruk. Når disse katastrofene rammer våre handelspartnere også, kan vi ikke gjøre oss avhengig av forsyninger utenfra.

Det samme gjelder for våre områder med grønnstruktur. Alle trær og planter er med på å gjøre klimaet på kloden levelig for oss mennesker. Derfor må vi bevare det som er mulig, og som en bonus gjør det godt for folkehelsa at vi har uberørt natur å gå tur i og som barn kan leke i og vi kan høste av bær og sopp som vokser vilt uten kostnader.

Kommunen har slutta seg til FN s bærekraftsmål og det forplikter!

 Steinar Henden, Rødt Larvik