KANDIDATER FOR RØDT LARVIK 2019​

1. Vinjar Sten Olav Rosendal

Jeg er en 55 år gammel ufaglært industri- og servicearbeider, og sosialist.

Jeg er opptatt av hvordan såkalt økonomi brukes til å rasere velferdssamfunnet.

Jeg vil kjempe i alle saker for mindre forskjeller, en styrket velferdskomune og -stat, et verdig og godt liv for alle, og mener jeg alle!

Vinjar Portrett

2. Steinar Henden

Hei, jeg heter Steinar Henden, er 60 år og lagerarbeider.

Rødt Larvik er mot bompenger, fordi bompenger går verst utover de som har dårlig råd fra før.

Rødt alltid på de svakestes side!

Steinar Portrett

3. Hanne Marte Kleven Bjordammen

Jeg er 55 år, utdannet barne- og ungdomsarbeider med fagskole i psykisk helse.

Har 35 års erfaring med barn og unge med spesielle behov, minoritetsungdom og oppdrag som foster- og beredskapshjem. Har egne funksjonshemmende barn.

Var i mange år lokallagsleder for NFU-Larvik

Mitt største engasjement ligger hos mennesker i utsatte grupper. Jeg er tett på og vil være talsperson for enkeltpersoner eller grupper som trenger støtte for en livskvalitet vi alle har rett til.

Som Rødt-politiker ønsker jeg at Larvik Kommune  i neste periode utarbeider en helhetlig, sosial plan for alle sine tjenester med utgangspunkt i FNs menneskerettigheter.

Hanne Portrett

4. Heidi Elaine Follett

Jeg er en 37 år gammel mor og radikal sosialarbeider som engasjerer meg FOR rettferdighet og MOT forskjeller. Istedenfor å legge skylden på utsatte og marginalserte grupper vil jeg kjempe for tiltak som gir reel utjevning., sosial- og økonomisk rettferdighet.

Jeg forholder meg til den faktiske situasjonen i byen vår, og ikke glansbildeversjonen majoriteten insisterer på å  opprettholde.

Jeg er serlig opptatt av bedre kvalitet på tjenester rettet mot barn. Rødt er mot at noen få tjener seg rike på skattefordeler, høye lænninger og profitt på velferd!

Heidi Portrett

5. Martin Severin Steffensen, 1990

6. Wenche Hellum, 1959

7. Kjell Vidar Larsen, 1949

8. Ildrid Désirée Berg Mangaard, 1986

9. Markus Wallum, 1987

10 .Ina Dølerud, 1972

11. Kjetil Aakvik Gogstad, 1976

12. Alfhild Mona Svendsen, 1960

13. Tommy Hansen Willems, 1972

14. Kathrine Bye, 1981

15. Arild Børgesson, 1953

16. Grete Norunn Aakvik, 1955

17. Soksannei Porng Noe, 1988

18. Trine Heimdal, 1954

19. Kurt Ben Nilsen, 1949

20. Linda Wibecke Tangen Bråthe, 1979

21. Marianne Karlsen, 1985

22. Einar Wold Svendsen, 1948