You are currently viewing 8. mars-arrangement Larvik

8. mars-arrangement Larvik

8. mars er den internasjonale kvinnedagen og markeres over hele verden hvert år. I Larvik er det en feiring i Bølgen kl 17:00 – 19:30 , detaljer finner du på facebook

8. mars feires på Bølgen med quiz, foredrag og panelsamtale i skjønn forening. Den nyetablerte tverrpolitiske kvinnegruppa i Larvik, bestående av partier fra både venstre og høyresida, inviterer inn fire ulike Larvikskvinner for å dele sine kampsaker, og for å diskutere hva som mangler i byen vår, sett i et kvinneperspektiv. Kvelden avsluttes med feministquiz. Programleder er Loni Bjerkholt-Pedersen.