You are currently viewing Rødt Larvik stiller opp for Rojava!

Rødt Larvik stiller opp for Rojava!

Lørdag 19.10.19 arrangerte Kurdisk Kulturforening Larvik torgmøte der politiske partier, fagbevegelsen og andre organisasjoner ble invitert til å holde korte appeller for å vise solidaritet.

– Erdoğan trenger sterke reaksjoner fra verden, nå! Jeg vil på vegne av alle barna i Rojava be om at verden må komme med handlinger somvirker, ellers blir det for sent, fortvilet Torin Sereroy fra Kurdisk kulturforening Larvik (ØP).

Rødt-leder i Larvik, Jan Werner Bjordammen, holdt følgende appell:

«Velkommen medmennesker! Vi er her i dag for å vise vår støtte til de undertrykte og forfulgte kurderne i Nord-Syria. Vi er også sammen om å fordømme det Tyrkia kaller en sikring av egne grenser, men som i virkeligheten ser ut som en etnisk rensing. Kurdernes vandring uten land og beskyttelse har vært lang og verdenssamfunnet har aldri anerkjent dem et eget land. Skammelig! Når Kurderne trengtes for å bekjempe IS i Nord-Syria så gjorde de det – og de klarte det! Men noen takk fikk de ikke. USA trakk seg ut og forlot sine kampfeller alene mot den tyrkiske krigsmaskinen. I komfortabel ro skjedde det ikke noe i Norge før Rødt stilte et hastespørsmål på Stortinget. Da skjedde det noe. Men bare noe – for alle NYE våpenleveranser til Tyrkia skulle stoppes. Det betyr at eksisterende produksjonslinjer, transport og leveranser med norskproduserte våpen og deler – de går som vanlig. De stoppes ikke! Vi er imot dette – det er ikke menneskelig – vi synes dette er feigt! Vi veit at Erdogan er medlem av NATO, kjøper våpen av Russland, får penger av EU og har 3,6 millioner Syriske flyktninger i interneringsleirer. De brukes nå som gisler. I tillegg til Erdogans etniske rensing så fører stormaktene med sine lakeier en stedfortrederkrig – WAR BY PROXY i et av verdens mest bomba områder. Vil vi ha det sånn? Nei! Er vi alle mennesker og er like mye verdt? JA Rødt krever sanksjoner mot Tyrkia! Og vi krever stans i alle militære leveranser umiddelbart! Norge, og andre land i vesten, må ikke bli Erdogans nyttige idioter. For dette er nemlig livsfarlig for kurderne. Rødt stiller seg solidarisk med den kurdiske befolkningen! Vi trenger dere og verden trenger dere! Vi skal protestere høylytt, sammen med dere, mot Tyrkias angrep – så høylytt at Stortinget, regjeringen og internasjonale myndigheter må stanse overmakten. Nei til angrep og okkupasjon – ja til fred og frigjøring for Rojava og alle kurdere!»