1. mai – en viktig dag

1. mai er utgått på dato har vært omkvedet i noen tiår nå, faktisk. Allikevel møter folk opp. Vi går i tog på arbeiderklassens internasjonale kampdag og hører taler for internasjonal solidaritet, fritt Palestina, viktige faglige krav, for sekstimersdagen, viktige lokalpolitiske spørsmål, osv. Og vi avslutter med å synge Internasjonalen.

Det er mange paroler i årets demonstrasjon. Rødt i Larvik sitt bidrag er tre paroler:

– Den første: Stopp Bane Nor! Utred et tredje alternativ!

Bane Nor tilbyr Larviks befolkning et valg mellom pest og kolera: Indre havn eller Kongegata. Vi støtter det folkelige kravet om å utrede er tredje alternativ.

– Den andre: Forsvar norsk sjølråderett! Nei til EØS og vindmøller på land!
Etter EØS-kuppet i 1994 har Norge mistet retten til å bestemme fra område etter område. Ofte har EU-tilhengerne vært i forkant og vist seg som den ivrigste i klassen for å implementere de fire frihetene som det norske folket har sagt nei til to ganger. Tilslutning til ACER, EUs energibyrå, betyr fri flyt av kraft til Europa, dyrere strømpriser – og økt interesse for å rasere naturområder for å sikre firmaer profitt fra vindmøller. Vi vil ha kontroll med krafta.

– Den tredje: Hele, faste stillinger i Larvik kommune!
Kommunen er den største arbeidsgiveren i Larvik. Men innafor store sektorer, ofte kvinnedominert, har de ansatte deltids- og midlertidige stillinger. Det er et puslespill å få arbeidsdagen og økonomien til å gå opp, fra dag til dag. Vi krever at Larvik kommune tar ansvar og støtter fagbevegelsens krav.

Vi er de «gule vestene»! Møt opp på torget på onsdag 1. mai kl 1200.

Rødt Larvik

Erik Ness, leder

25.04.19