Treffsikker, sosial eiendomsskatt

Eiendomsskatt er ikke usosial bare fordi Høyres gruppeleder Birgitte Gulla Løken sier det. Tvert imot er det en treffsikker skatt – for oss som mener de sterkeste ryggene har et ansvar for å bidra mest til fellesskapet.

Det som er usosialt og hårreisende er effektene av årelang kutting, spinking og sparing på tjenester til barn, unge, syke, pleietrengende eldre og andre utsatte grupper.

Nevnte Løken og lokalpartiets garantist mot innføring av eiendomsskatt, Morten Riis-Gjertsen må for skams skyld og i anstendighetens navn slutte å kaste røykbomber som ødelegger debatten og heller forklare hva nei-partienes løsning er.

Kom med konkrete svar på hvilke andre tjenester som skal kuttes og høvles videre på fra allerede knappe rammer, for at:

  • Skolene ikke skal fortsette å blø.
  • Den voksende køen av pleietrengende kan flytte hjemmefra og til nye sykehjemsplasser.
  • Syke og pleietrengende i egen bolig eller på sykehjem får et anstendig tilbud utover dagens knapt forsvarlige.
  • Andre omsorgs- og pleietjenester for eldre, psykisk utviklingshemmede, og innafor rus og psykiatri heves over dagens knappe minimum.
  • Vi kan begynne å gjøre noe med forebygging og ikke bare snakke om det.
  • Ansatte i kommunens førstelinje ikke sliter seg ut, men kan holde ut i jobben til pensjonsalder.

Da er ikke engang asfaltering av utslitte veier, vedlikehold av forfalne kommunale bygg, at barnetrygd tas inn som inntektsgrunnlag ved beregning av sosialhjelp og veldig mye mer nevnt.

Nei-partiene kan ikke skyve administrasjonen foran og bestille en «justering av rammene». Løken, Riis-Gjertsen og andre: Vis politisk ryggrad og følg opp ansvaret dere tar ved ikke å tilføre kommunens økonomi nye, friske midler.

Eiendomsskatt er en treffsikker og sosial skatt. De av oss som ikke er ideologisk forblinda ser at verdien av eiendom vi eier i svært stor grad gjenspeiler husstandens økonomi og inntekt.

Det er ikke sånn at vi som ser eiendomsskatt som eneste løsning for kommunen vår i dagens situasjon, har et indre ønske om å plage folk eller skremme folk fra kommunen. Langt ifra! Dagens uholdbare, usosiale tilstand på flere og flere tjenester burde skremme mer.

For å rette opp der eiendomsskatten bommer er det to grep som må tas:

  1. Bunnfradrag sånn at alle får en «rabatt», mens de minste eiendommene havner ut med null og niks skatt. Innspill på hvor det bør ligge mottas med takk.
  2. Nedsatt eller fritak for eiendomsskatt ved særlige grunner, som lav inntekt etter sykdom m.v., sånn at folk ikke må flytte fra gård og grunn.

Østlands-Posten kan gjerne følge opp med å vise hva alternativet til innføring av eiendomsskatt vil medføre av kutt og effekter for enkeltpersoner. Det vil komplettere høstens overraskende gode og grundige dekning fint.