BL ble ikke invitert til Thor Heyerdahl

Skolevalgene er viktige for det mest demokratiske i vårt samfunn, valgene. Alle oppfordrer vi gamle, unge og nye landsmenn til å bruke stemmeretten. Så skjer det igjen, ikke alle som stiller liste, blir invitert. På Thor Heyerdahl VGS sin valgdebatt med påfølgende valgtorg ble Bedre Larvik og de to småpartiene, De liberale og De kristne, ikke invitert. Hvorfor? Ikke en gang Arbeiderpartiet protesterte ikke, de som har ordføreren og hadde «Alle skal med!» som valgparole for to år siden.

Bedre Larvik er en «liste» og ikke et parti, men det var jo også Larvikslista i sin tid. De deltok. De to andre partiene er små, men er det størrelsen som skal avgjøre om et parti får delta i demokratiet?

Ingen kan beskylde Rødt for å snakke for «sin syke mor», de tre som er utelukket har ikke veldig mye til felles med Rødt sin politikk. Rødt fikk 10 % av stemmene ved skolevalget lokalt, det kan til og med være sånn at vi «tjente på» at Bedre Larvik ble utelukket. Allikevel må vi ha noen ryddige tanker.

Vårt prinsipp er at alle skal med og bestemme. Sånn er det ikke i dagens samfunn. De rike, de som eier bedrifter og kapital, har makt i kraft av sin rikdom. De kan opprette og nedlegge arbeidsplasser som de vil og hvor de vil og flytte bedrifter til utlandet. Derfor er Rødt et sosialistisk parti, fordi alle skal ha like mye makt og like stor rett til å bestemme.

I det minste bør kommunen (NAV) og fylkeskommunen (Thor Heyerdahl VGS) være et forbilde og gi alle som er godkjent til å stille til valg, lik rett til å delta.

Rødt Larvik

Erik Ness, leder

05.19.19