«Flua på veggen» i formannskapet

Venstre fikk før jul vedtatt følgende i kommunestyret:
«Videooverføring fra formannskapsmøtene, som det allerede er avsatt midler til, gjennomføres med oppstart i første møteserie.»

Sist onsdag var det kommunestyremøte og rådmannen foreslo å ikke bevilge likevel. I følge ØPs referat (15/2) var begrunnelsen fra rådmannen «… men bevilgningen ble nå foreslått kuttet av rådmannen fordi det ble ansett som vanskelig å gjennomføre innenfor vedtatte økonomiske rammer.»

Det er vanskelig å ta rådmannen på alvor, at det ikke er mulig å gjennomføre et kommunestyrevedtak som koster 50 tusen kroner. Så trange rammer for politikk er det ikke en gang i Larvik.

Derimot reiser det spørsmålet om viljen til å gjøre formannskapsmøtene åpne for folk flest, om det er uønsket med «flua på veggen».

ØP skriver at Magdalene Lindtvedt (V) var sint og «tydelig skuffet over Arbeiderpartiet i kommunestyret onsdag». Det har hun all grunn til.

Erik Ness
Rødt Larvik

19.02.19