Øk sosialhjelpen nå!

Det er urolige tider. Ikke før har pandemien roet seg, så invaderer Russland Ukraina med store lidelser for sivilbefolkningen som resultat. Norge må selvfølgelig hjelpe de krigsrammede så godt vi kan økonomisk. Vi er så heldig å leve i et av verdens mest velstående land, og i pandemien blei det tydeligere enn noensinne at det er stor forskjell på folk fortsatt. Aldri før har det blitt brukt så store summer på hytter, hus, båt og biler i luksusklassen som under covid-19.

Men vi må ikke glemme at det er noen som ikke har så mye å rutte med og ser seg nødt til å søke om sosialhjelp. Prisen på drivstoff, strøm og mat har økt og renta går opp. Dette rammer hardest for de som har minst fra før. Vi har nettopp hatt et tariffoppgjør som ga et tillegg på 3,7 % for å beholde kjøpekraften og bøndene krever med rette et historisk høyt oppgjør i disse dager.

Rødt krever at sosialhjelpssatsene øker minst tilsvarende prisstigningen og at kommunen straks avslutter praksisen med å trekke barnetrygden av på sosialhjelpen!

Steinar Henden