ØP har gått over en grense

Østlands-Posten innførte et nytt prinsipp da de publiserte et eget vedlegg på flere sider fra Aksjonen for Kongegata. Ja, det var et betalt/sponset vedlegg, men prinsippet som ble innført, er: Har du penger, sprer ØP standpunktet ditt. Vi andre blir henvist til leserbrevspaltene.

ØP understreker veldig at de ikke står redaksjonelt ansvarlig for kampanjeinnstikket. Innenfor visse rammer gjør de jo allikevel det, akkurat som de må vurdere om annet stoff i avisa skal komme på trykk. Det er redaktørens plikt. Vil ØP publisere partienes valgprogrammer, bare de betaler for det? Ville ØP publisert bilag fra Stopp innvandringen, bare rasistene betaler for det? Er det bare norsk lov som setter grenser?

Til nå har avisene skilt mellom politisk stoff og annonser. Der er det også sånn at de som har råd/blir sponset, kan få publisert helsides annonser, mens små partier/organisasjoner ikke har råd til en helside i mange titusenkronersklassen.

Men eget vedlegg er å ta det til et annet nivå. Det er etter hvert ganske normalt med betalt innhold for produkter/tjenester, altså «skjult» reklame. Til nå har vi ikke blitt utsatt for politisk reklame på denne måten.

ØP må ikke bli forbauset over at denne kritikken sees i sammenheng med avisas egen stillingstaken i saken om hvor jernbanestasjonen skal plasseres. Lokalavisa er blitt en kampanjeavis for Kongegata.

Tormod Knudsen fra MdG stiller i ØP 11/3 et berettiget spørsmål om hvem som står bak finansieringen av vedlegget. Er det kronerulling? Treschow? Grand Hotell? Bergene Holm? Er ordføreren bidragsyter? Normalt ville dette være en sak for en kritisk lokalavis. Hvilke krefter er det som prøver å påvirke oss? Men ØP er for mye kampanjeavis til å undersøke, og det ville stikke kjepper i hjula for detes prosjekt. Kanskje har aksjonsgruppa fått publisert bilaget råbillig? Lokalavisa er parkert for å kunne stoppe sladder og ryktespredning.

Jeg ser at beklager av ØP beklager at Aksjonsgruppa fikk lov å publisere det uten navn. Det er bra.

ØP har satt seg i en situasjon der de ikke er uhildet. Hvis det er sant, hvis det er en oppfatning som brer seg, fordi det er en gehalt i det, er det ikke bra for lokaldemokratiet. Lokalavisene i Norge er sponset for å styrke lokaldemokrati.

Er ikke det et presseetisk dilemma? Det skulle vært interessant og sett hva Pressens faglige utvalg hadde ment om saken?

Rødt Larvik
Erik Ness, leder

11.03.19