Ta tilbake NAV som et felles sikkerhetsnett

Folketrygden er folkets forsikringsselskap og forvaltes av NAV. Det er din og min forsikring for at vi kan få hjelp når vi har behov for økonomisk bistand. Som i ethvert annet forsikringsselskap betaler vi en avgift for å være dekket, uten å vite om vi får bruk for forsikringa eller ikke. Skatten sørger for det. De fleste av oss vil før eller senere få bruk for ytelser fra NAV, enten som småbarnsforeldre som mottar barnetrygd, når vi blir syke eller når vi blir pensjonister. Mange av oss merket kanskje hvor godt det er å ha NAV da koronakrisen gjorde flere titalls tusen permitterte over natta.

Omtrent hver annen person bosatt i Norge, mottok støtte fra NAV minst én gang i 2019, nærmere bestemt 49 prosent av befolkninga eller 2,6 millioner mennesker. Alderspensjon er den største utgiftsposten til NAV. Det å tidvis ha behov for NAV er med andre veldig vanlig.

Det er ganske forutsigbart at vi kommer til å bli gamle og kanskje får noen barn. De fleste av oss er syke i løpet av et liv. I teorien kunne vi lagt av penger til dette selv, men hva om sykdommen kom tidligere enn forutsett eller at du ble fullstendig arbeidsufør. Nettopp derfor finnes NAV. Sånn at dersom noe uforutsett oppstår, skal du vite at du ikke er i fritt fall, men at NAV er der som et sikkerhetsnett. Det var i alle fall dét som var tanken og sånn har det også vært tidligere.

Nå er det imidlertid noen som har klippet store hull i sikkerhetsnettet. Over lang tid har det blitt kuttet i NAV. Den såkalte arbeidslinja og setningen «det skal lønne seg å jobbe» har vært rådende i norsk politikk siden 90-tallet. Det er jo ingen tvil om at det lønner seg å jobbe! Det vet alle som har gått arbeidsledig med 62,4 % av inntekten sin å leve på. Problemet er når dette blir en unnskyldning til å stadig kutte i velferdsytelsene og bidrar til en mistenkeliggjøring av de som er avhengige av NAV. Og det har skjedd over tid i mange år. Vi så det under NAV-skandalen, vi har sett hvordan noen partier snakker ned uføre og andre som er avhengige av NAV for inntekt, uttrykket «NAV’er» har oppstått, og ikke som en hedersbetegnelse. Den blåblå regjeringen har også kuttet i tiden du kan ga på arbeidsavklaringspenger, som er en slags ventestønad du får mens du venter på å bli avklart, men ofte er dette i praksis når du er under behandling for langvarig sykdom. I tillegg til at tiden du kan gå på AAP er kortet ned, så har det blitt innført et karensår: et år der du ikke kan søke på nytt. De som er for syke til å være på tiltak og få tiltakspenger eller ikke kvalifiserer til sosialhjelp i et karensår står helt uten inntekt. I det landet vi liker å kalle en velferdsstat.

Vi i Rødt synes det er paradoksalt at Høyreregjeringen tilsynelatende mener at noen blir friskere eller mer motivert av å være fattige. Mens når det gjelder de rikeste bedriftseiernes blir de tydeligvis mer motivert av å belønnes med mye penger. Der Høyreregjeringa ikke ville ha noe utbytteforbud for bedrifter som fikk millioner i koronastøtte, fordi de hadde «tillit til a bedriftene ikke misbrukte støtten» så er det liten tillitt til de som går på NAV. Der skal det sjekkes, kontrolleres og betales tilbake til siste krone. Og det er alltid du som bruker, og ikke NAV som har ansvaret.

Rødt går til valg på å ta tilbake sikkerhetsnettet, slutte med mistilliten og nedsnakkingen av syke og trygdede. De ansatte i NAV som i flere år har fått kutt og politiske signaler om strengere vedtak, må i stedet få tid, tillit, økt bemanning og kompetanse. I stedet for at vi betaler private attføringsbedrifter og kommersielle bemanningsbyråer for å gjøre en jobb NAV-ansatte kan gjøre, så vil vi ta disse oppgavene tilbake til det offentlige. NAV kjenner brukerne sine godt og vi er sikre på at med ressursene så kan NAV gjøre denne jobben bedre enn de kommersielle bedriftene. Vi vil også fjerne karensåret og reversere kuttene i AAP, heve sosialhjelpssatsene og fjerne reduksjonsbestemmelsen om barnetillegg for uføre. I tillegg må det bli slutt på at NAVs rådgivendeleger og veiledere uten medisinskfaglig kompetanse kan overprøve den behandlende lege som kjenner deg best.

Rødt tror at flere får reell frihet når de har et økonomisk sikkerhetsnett i bunnen. Derfor går vi til valg på en tillitsreform og en styrking av NAV!

Maren Kurdøl og Ina Dølerud, Stortingskandidater for Rødt i Vestfold