Vi demper gebyrsjokket

Veksten i kommunens avløpsgebyr på 41% og vanngebyr på 37% neste år er en formidabel økning i seg sjøl. Dette kommer på toppen av økende strømpriser, matpriser, drivstoffpriser og nødvendighetsvarer sånn jevnt over. Vi er inne i ei dyrtid!

For å unngå usosiale kutt, som rammer de som har minst aller verst, blir det i år flertall for å innføre eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten har i alle fall en sosial profil, da verdien på folks boliger og hytter i svært høy grad stemmer med husstandens inntekt. VAR-avgiftene rammer derimot flatt og usosialt.

Rødt leita derfor etter en måte å mildne gebyrsjokket neste år. Vi fant en løsning og får med oss flertallet i kommunestyret:

Måten er budsjetteknisk at kommunen legger ut for en del av VAR-utgiftene i 2023, i form av et internlån på 22 millioner kroner fra disposisjonsfondet. Dette vil gi en reduksjon veksten i VAR-gebyrene på kr. 894,– for en normalbolig. Internlånet tilbakeføres i åra som kommer. Vi må anta at den ekstraordinære og akutte situasjonen normaliserer seg, sånn at dette ikke kun er å skyve kostnader foran seg.

At kommunen på denne måten legger ut for noen av VAR-utgiftene vil dempe sjokket eiendomsskatten og økninga i gebyrene gir. Dette betyr mest for innbyggere i kommunen som har minst.

Tom Kristensen og Steinar Henden, Rødt Larvik