Solidaritet med Palestina

Den nye regjeringsplattforma sier at regjeringa vil «Legge til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.»

Med andre ord: Nærmere økonomiske, politiske og kulturelle bånd til et land som systematisk bryter folkeretten og krenker menneskerettene på det groveste, som skyter uvæpna demonstranter, arresterer barn og har ei rasistisk lovgiving.

Samme dag som Stortinget diskuterer regjeringserklæringa, sier statsminister Netanyahu at Israel ikke kommer til å fornye mandatet til den norskledede TIPH-styrken som har vært i Hebron i 20 år. Denne sivile styrken har vært viktig for å sikre at sivilbefolkningen i Hebron ikke blir krenket, og for å følge palestinske skolebarn gjennom områder hvor de opplever å bli utsatt for sjikane fra bosetterne.

Vi ser at boikottkampanjer virker. I Sør-Afrika var den internasjonale boikotten avgjørende slik at apartheidstaten falt. Vi ser at de sionistiske lederne plages av oppmerksomheten og de økonomiske konsekvensene boikotten av israelske varer
får.

Rødt Larvik støtter det solidaritetsarbeidet Palestinakomiteen i Larvik driver. Vi oppfordrer kommunestyret til å støtte deres forslag om å opprette en vennskapsby med Jenin. Bånd mellom folk, utveksling av erfaring og kultur er internasjonal
solidaritet i praksis.

Rødt Larvik
Kjell-Vidar Larsen
Markus Wallum

01.03.19