Et rått togkjør

Larvik står foran et vedtak om plassering av jernbanestasjon som får store konsekvenser for larviksfolk. Utgangspunktet er at vi vil ha moderne jernbane pga miljøet. Men det er av miljømessig betydning hvor stasjonen legges.

Kommunestyret har valgt å godta Bane Nords råd om å velge mellom Indre havn og Kongegata. Det er tankevekkende at det ikke er et flertall i Larvik som støtter ett av alternativene. Tvert imot deler vi oss i tre like store deler med støtte til Kongegata, Indre havn og Bergeløkka (ØP 19/1-19). Selv om kommunestyret og Bane Nord har sagt nei til videre utredning av Bergeløkka, mener altså en tredel av lokalbefolkninga at Bergeløkka er det beste alternativet. Verken Bane Nord (Indre havn) eller AP/Høyre (Kongegata) har nådd fram til innbyggerne.

Et flertall i kommunestyrets har vært for Kongegata hele tida siden formannskapsmøtet i juni 2016 der løpet ble lagt (Jfr. Gunnar Eliassen fra SV sitt innlegg i ØP 3/1-19). I virkeligheten ble befolkningas ønske om å utvikle sentrum – og samtidig utvikle Indre havn i med det gode liv (Jfr. Åke Bergs tegning i ØP) –da torpedert.

Flertallet i kommunestyret har godtatt Bane Nords snevre tolkning av hva som er en sentrumsnær plassering av jernbanestasjonen. De har heller ikke påpekt at et krav til 250 km i timen verken er mulig eller er noe Jernbaneverket planlegger med, slik Transportøkonomisk institutt kritiserer i sin rapport. På den måten er alternative forslag fra Bedre Larvik, Miljøpartiet de Grønne, SV og FrP blitt lagt vekk. AP/Høyre-toget kjører på!

Tidligere ordfører i Hedrum (KrF), Olav Bergene Holm, skrev dette i Østlands-Posten 24/1-19: «Men slik går det når folket ikke får være med fra starten av, og den kommunale ledelse ikke har visjoner utover det som et konsulentselskap har.»

Hvis kommunestyret innstiller på Kongegata med en tredve meter bred grøft flere hundre meter gjennom byen og over torget, vil det være en sannsynlig død for et aktivt sentrum, både handels- og aktivitetsmessig. På den annen side: Hvis Bane Nord overstyrer kommunestyret, vil indrefileten være ødelagt. Det er dette som på folkemunne beskrives som pest eller kolera.

Vi ser nå at en kraftig utbygging kan bli resultatet også ved en Indre havn-løsning. Arkitekt Fridtjov Bergsgard i Dyrvik Arkitekter sier til ØP 25. januar: «En høy jernbaneløsning i Indre havn krever høye bygninger på begge sider av sporet. Og ei flott bystrand mot fjorden.» Bystrand mot fjorden? Nei, men gribbene forbereder høyhus på indrefileten.

Men vi kan risikere å få både pest og kolera:
– Alternativ Indre havn med høyhus og handel som vil flytte sentrum reelt til vannkanten.
– Alternativ Kongegata og en utbygd Indre havn, der sentrum reelt blir flyttet til der det nå er rekreasjon og muligheter for folk.

Kommunestyret avslutter kampen i Larvik om jernbaneplassering i juni. Så bestemmer Bane Nord. Men kampen om byutvikling og forsvaret av indre havn fortsetter. Det er viktig å fortsette og mobilisere folk i Larvik til forsvar av Indre havn som et sted for det gode liv, og et sentrum i området rundt toget. Det gjelder uansett Bane Nord.

Rødt i Larvik vil være en del av denne bevegelsen og støtte den i kommunestyret. Ikke mere bondefangeri der høyhus stenger for utsynet i fjordbyen, fordi profitørene vil bygge.

Rødt Larvik

Erik Ness, leder

02.02.19