Til kommunestyrets politikere i Larvik

Den 2. mai ble det lagt fram et innbyggerinitiativ, med de tilstrekkelige 300 underskriftene, med forslag om å opprette en vennskapsby med Jenin. Jenin er en palestinsk by som i 2002 ble bombet av Israel. På norsk kom boka Morgen i Jenin.

Innbyggerinitiativet ble fremmet av Palestinakomiteen i Larvik, men ble ikke realitetsbehandlet. Det ble bestemt at i løpet av ett år skulle kommunestyret behandle sitt forhold til vennskapsbyer, også Jenin. Det var sikkert lurt, og det gir tid til å reflektere.

Sjansen til innsikt er umiddelbar. På onsdag 30. mai kommer Hilde Henriksen Waage til Sanden Scene og foredrar: Hvorfor er det ingen fred mellom Israel og palestinere?

Foredragsholderen er professor i historie ved Universitetet i Oslo med Israel som spesialfelt. Hun har skrevet flere bøker om temaet, blant annet Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten (2013). Med andre ord, en foredragsholder som burde fylle Sanden Scene til ut i bølgekanten.

Seinere blir sikkert palestinere som bor i Palestina, glade for å bli kontaktet. For eksempel frisøren min eller han som tar eksamen på Thor Heyerdahl dagen etter møtet på onsdag. Det er mange fra Jenin som bor i Larvik.

Men politikerne i Larvik har et spesielt ansvar for å forstå hva som foregår i andre land, siden hensikten med vennskapsby er å lage en mellomfolkelig kontaktflate. Og her får politikerne i god tid, uten å måtte tenke på avstemming, anledning til å bare sitte og lære. Og stille spørsmål om de vil. For eksempel reiser spørsmålet seg om betydninga av solidaritet og holdning til en okkupert by, i følge FN.

Oppfordringen til kommunestyrets politikere er herved gitt.

Rødt Larvik

Erik Ness

25.05.18