Er Larvik en rik kommune?

Svaret er naturligvis ja, for vi har naturressurser, et variert næringsliv og flinke folk som jobber. Men når vi ser på kommuneøkonomien, er det ikke sånn. Rødt mener at hovedårsaken ikke er dårlig forvaltning, men manglende statlige overføringer. Bortsett fra noen få kraftkommuner går hele Kommune-Norge på sparebluss.

For Morten Riis-Gjertsen fra Larvik Høyre er det ikke sånn. Han skriver: «Kommuneøkonomien i Norge er generelt svært god, men i Larvik smaker vi nå virkningen av mange års unnlatelse og dårlig politisk styring.»Slik prøver han dempe kritikken av Stortingets mangeårige sulteforing av kommunene. I det hele tatt er det ikke mye hjelp å få fra lokalpartiene ved å stille strenge krav til sine egnepartier på Stortinget.

Norge har en godøkonomi, milliarder på bok. Regjering og Storting kan når de vil:Kjøpe F35-fly for 71 milliarder kroner. Kongegata-alternativet som Bane Nor la fram, koster 2 milliarder mer enn Indre Havn. 2 milliarder er mye penger og illustrerer at penger finns, bare andre steder. Rødt er for å utrede et tredje alternativ.

I Larvik skal det skjæres ned med 50 millioner i år, 70 til neste år, osv. Vi ser hvordan dette rammer alt kommunene driver med av med velferd og skole som detviktigste.

 • Det lovfestede kravet om personlig assistent settes på vent.
 • Sammenslåing av avdelinger og reduksjon av antall ledere fører til større enheter, mindre oversikt og arbeidskraft. Kort sagt: dårligere fortjenestemottakerne.
 • Nedskjæringene skaper uro, fagarbeideresøker jobber i nabokommunene.Kommunen tappes nå for fagarbeidere, vernepleiere og sykepleiere.
 • Sykefraværet i offentlig sektor er høyt. Det forteller noe om arbeidsvilkårene. Nedskjæringene kommunestyret har gitt rådmannen tillatelse til å gjennomføre, vil påvirke sykefraværet.
 • I skolene og på institusjonene må det være spørsmål om liv og helse før det settes inn vikar.

Et forslag som i følge Tormod Knutsen i (MdG) vil spare kommunen for 20 millioner i året, er å ikke flytte Stavernskolen. Dette stemte førstekandidaten i til Rødt i Larvik for, og var også grunnen til at han, etter å ha fremmet det samme forsalget i budsjettet før jul, følte seg tvunget til å sitte som uavhengig frem til dette valget.

Rødt Larvik har mange punkter i sitt program som koster penger. For eksempel støtter vi kravet om en bemanningsnorm i barnevernet med maksimum 10 barn per saksbehandler og Barnehageopprørets krav om enbemanningsnorm som gjelder hele dagen

Rødts svar for å øke inntektene til kommunene er:

 • Jobbe for et kommuneopprør slik at staten overfører tilstrekkelig til kommunene.
 • Ikke bruke bemanningsbyråer. Da fjernes profitten på velferd.
 • Senke politikerlønningene og lønningene til toppene i administrasjonen.
 • Fortsette å ta tilbake tjenester fra private ogorganisere offentlig. Mindre tilvelferdsprofitørene betyr til mer til befolkningen.
 • Vi støtter kjøpet av iFokus-barnehagene.
 • Eiendomsskatt med sosial profil.

Rødt Larvik

Sten Vinjar Rosendal, 1. kandidat

Hanne Marte Kleven Bjordammen, 3. kandidat

Heidi Follett, 4. kandidat