Funksjonshemmedes rett til å velge bosted

Flertallet i Hovedutvalget for helse om omsorg innstiller overfor kommunestyret 20. mars om tildeling av omsorgsbolig:
«Det innføres krav om botid, men med mulighet for unntak fra kravet i de tilfeller det vurderes som åpenbart urimelig eller lite hensiktsmessig å gjøre det gjeldende.»
Bare Vinjar SO (nå medlem av Rødt) og Erik Sørensen (Bedre Larvik) stemte mot.

Naturligvis handler rådmannens innstilling som Helse- og omsorgskomiteen nå anbefaler, om penger hvis det stilles krav om to års botid. Men det handler ikke om å hindre fullt frislipp og «åpne grenser». Dagens ordning krever tilknytning til kommunen, og i sakspapirene står det at dette praktiseres strengt.

Først og fremst dreier det seg boligtrengendes mulighet til å skaffe seg et egnet pleie-/omsorgstilbud. Mye viktigere enn feks fritt skolevalg. Her dreier det seg om utsatte grupper som vil sikre verdige leveforhold i et KommuneNorge på sparebluss. Rødt velger side og støtter uttalelsen fra Rådet for funksjonshemmede i Larvik:
«Det innføres ikke krav om botid ved tildelingen av omsorgsboliger, og dagens kriterier legges til grunn ved tildelingen som før. En konsekvens av dette er at innbyggere i andre kommuner med tilknytning til Larvik i utgangspunktet prioriteres på lik linje med Larvik kommunes innbyggere ved tildeling av omsorgsbolig.»

Konsekvensen av en avtale slik rådmannen og flertallet Helse- og omsorgskomiteen foreslår, er at en del mennesker med utfordringer går på leit etter kommuner som kan ivareta deres behov. Finnes det «herberge»? Larvik kommune vil med et slikt vedtak forsterke tendensen til at flere kommuner fatter liknende vedtak. Foreløpig er det bare noen få, heldigvis.

Hvilke holdninger vi ønsker at vi som kommune skal ha overfor sårbare grupper. Skal vi ikke fokusere på innsats for å forhindre utenforskap, noe som jo er et av Larvik kommunes satsningsområder, Holdningen, som nå vises med avstemmingen, er at de stemmer for en 2 års utestenging, som jo er det motsatte. Vi må værne om våre grunnleggende demokratiske forhold til menneskelige relasjoner, vårt humanistiske menneske syn og vår felles oppgave for trygghet og omsorg ovenfor de svakeste !

Til slutt: Larvik kommune er opptatt av omdømmebygging for at flere skal velge å bosette seg her. Unge skal velge seg tilbake i sin hjemkommune etter endt utdanning, med kjæreste/ektefelle og barn.

Det er ikke god omdømmebygging å signalisere at vi bare ønsker friske arbeidsføre, uten mangler eller «skavanker», skade eller begrensninger.

Rødt Larvik
Vinjar SO Rosendal, 1. kandidat
Tommy Hansen Willems, 13. kandidat

08.03.19