Strømprisene går amok. Folkevalgt kontroll!

Uttalelse fra Rødt Larviks årsmøte 2022-02-19

Strømprisene har gått til himmels denne vinteren, og alle stortingspartier – bortsett fra Rødt og SV – ser ut til å ha glemt at det hele starta med endringene av Energiloven i 1991. Det «store frislippet» ble enstemmig vedtatt!

Rødt har hele tida jobba imot at strøm skal behandles som en handelsvare. Dette har flertallspartiene gjennom politiske vedtak, med viten og vilje, sørget for. Det at markedet styrer, konkurransen mellom kapitalistene, er det grunnleggende problemet med de skyhøye strømprisene. Det blir ikke bedre av at stortingsflertallet har overlatt strømpolitikken til EØS/ACER.

Selvsagt må kortvarige, sosialpolitiske løsninger til i den akutte situasjonen nå. Folk og næringsliv må kompenseres godt, når en allerede rik stat håver inn penger. Men, det er kun under folkevalgt, politisk kontroll at vi kan bygge og trygge industri og folk i vårt langstrakte og til tider kalde land. Her gir Rødts forslag om 35 øre/kWh som fastpris på strøm en god retning.

Industriaksjonen er en sammenslutning av over 50 fagforeninger, hovedsakelig fra industrien. De har tre hovedkrav, som Rødt støtter:

  • Stans i krafteksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene.
  • Norge må ut av ACER og EUs energiunion. Fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.
  • Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk.
  • Toprissystem for husholdninger med 35 øre/kWh som makspris for ordinært forbruk.

Det gir god mening å stå for et sosialistisk alternativ.

Rødt Larvik, leder Walther Kammen Gulbrandsen