Fy NSB!

Noen som husker Televerket, Postverket, Vegvesenet, Statoil?

Vi har sett navnebyttet før. Der var de som sørget for at vi kunne ringe, posten kom fram, veiene ble bygd og vedlikeholdt – og olja som også gikk til å bygge opp velferdsgodene.

Når vi ser hva som har skjedd, ser vi hvorfor navn byttes: oppstykking for å privatisere. Det som før ble oppfattet som oppgaver å løse, er nå oppgaver å tjene penger på. Profitt.

Dette er i tråd med ulike regjeringers ønsker. Styrene med millonlønninger seiler i politisk medvind.

Det betyr mindre for å løse oppgaver for fellesskapet. Bare se på debatten i Larvik. Penger bare til lovpålagte oppgaver i helse og skole, såvidt det er. Kongegata som ny jernbanestasjon – der det lokkes med nytt rådhus, flytte torget og «Pionerpark» – selges inn med at de «regner med» at Bane Nord betaler. For alle vet at kommunen i Larvik ikke har et rødt øre.

Dette vet folk. Derfor blir vi sinte, rister på hodet og tilliten til politikerne svekkes. Og underskriftslister og opprop florerer på sosiale media.

Fy til regjeringspartiene og MDG som stemte ned forslaget til Rødt, som ville stoppe galskapen.

Hva var det forresten NSB skal kalle seg?

Rødt Larvik
Heidi E. Follett, 4. plass på lista
Erik Ness, leder

13.03.19