Storskolen Brunla

Skoler nær der vi bor

Arbeiderpartiet med andre i flertallsposisjonen på slep fikk i det siste kommunestyremøtet trumfet gjennom at ny storskole på Brunla skal bygges, så Stavern skole blir nedlagt. Det var et slag i ansiktet på foreldre og elever.

Skoler i nærmiljøet betyr tettere kontakt mellom skole, elever og foreldre – større grad av trygghet.

Det er lettere å oppdage ting og si fra om ting som skolen bør vite, som mobbing og rus. Et mindre miljø er mer gjennomsiktig, flere kjenner hverandre og hverandres historier. Da er det lettere å hjelpe med lekselesing, sende en ekstra matpakke, invitere inn i trygge omgivelser osv.

Sosial trygghet er en forutsetning for læring. Det er ikke minst viktig i en kommune der antall fattige familier er høyere enn ellers. Integrering av elever fra fjerne land er lettere når skolen er oversiktlig.

Skoler er også steder som spiller en rolle for nærmiljøet når skolen ikke er skole, men et møtested enten det er lekeplassen om ettermiddagen eller steder for lokal aktivitet og møter. Skolen spiller en rolle også etter at lærerne er gått hjem.

Arbeiderpartiet er ikke det eneste sentraliseringspartiet. Vanligvis står de sammen med Høyre, og ingen bør bli forbauset om Jordet skole blir foreslått nedlagt med Høyres stemmer, rundt neste sving. Langestrand skole er truet, men opprettholdes på grunn av aktive foreldres innsats. Det er all grunn til å slå ring rundt de få skolene som trues med å bli lagt ned.

Motforslagene i kommunestyret mot storskolen dreide seg om utsetting, men disse ble nedstemt fordi posisjonen hadde flertall. Det selv om rådmannens innstilling var å ikke ta opp låne i hundremillionerklassen.

Det er merkelig at kommunestyret – selv for sentraliseringstilhengerne – vil ta opp slike lån når drifta av skole og helse- og omsorg går på sparebluss.

Det er tragisk at kommunekassa tømmes unødvendig når vi står overfor store behov for tilrettelegging i sentrum etter jernbanen er bygd, enten det blir den ene eller andre varianten. Uten penger på bok overlates alt til markedet, dvs spekulanter og entreprenører med budsjetter offentlig sektor bare kan drømme om, der profitt og ikke behov er målet.

Rødt Larvik

Erik Ness

18.12.18