AAP

Folk må få tid til å bli friske

Flere tusen mennesker ble brått kastet ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger (aap) da innstrammingen i regelverket til NAV ble innført av regjeringen 1.1.2018. Derfor står mange nå uten inntektssikring. Det er en stor skam.

Forslagene til å endre loven som opposisjonen har foreslått for Stortinget etter dette, er blitt nedstemt. Aap-ordningen må reverseres, og syke mennesker skal ha inntektssikring frem til de er avklart mot uføretrygd eller mot arbeid. Derfor fortsetter kampen for verdige liv i fagforeningene, i kommunestyrene og på Stortinget. Til presset blir for stort, og regjeringen lider nederlag.

Innstramningene i regelverket er etter Rødts mening i strid med formålet med Folketrygdloven, særlig innføringen av ett års karantenetid for syke mennesker. Folk må få tid til å bli friske!

Rødt Larvik

Ina Dølerud, 10. plass

23.08.19