Ingen utenlandske baser på norsk jord

Uttalelse fra Rødt Larviks årsmøte 2022-02-19

Den norsk basepolitikken har basert seg på erklæringa forsvarsminister Jens Chr. Hauge offentliggjorde i 1949 – før Norge gikk med i NATO – og markerte tydelig «..at Norge aldri vil medvirke til en politikk som har aggressive formål. […] Den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.»

Sammen med vedtaket på Arbeiderpartiets landsmøte i 1957 om at atomvåpen ikke skal plasseres på norsk jord, har denne basepolitikken vært offisiell norsk politikk inntil nå.

Erna Solbergs regjering har utarbeida en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA, den såkalte baseavtalen som vil gi amerikanske militære disposisjonsrett over deler av flybasene Rygge, Sola og Evenes og marinebasen ved Ramsund. Disse kalles «omforente områder», men står altså under amerikansk myndighet. Utrolig nok uten innsyn og kontroll fra norske myndigheter – annet enn etter samtykke fra USA.

Alle typer militært materiell og våpenutstyr – inkludert atomvåpen – kan altså føres inn og plasseres på norsk jord uten at nasjonale myndigheter har kontroll.

Her ser vi at den nye baseavtalen går på tvers av den beroligende politikken baseerklæringa og reservasjonen mot atomvåpen la grunnlaget for, nemlig en forsikring om at norsk territorium ikke skal være et oppmarsjområde og springbrett for angrep mot Russland.

Amerikanske baser bidrar til militær styrkeoppbygging og økt spenning i våre nærområder, dette setter Norges trygghet i fare og går på tvers av vår interesse av lavest mulig spenning i nordområdene. Baseavtalen må skrotes, Rødt Larvik ønsker ikke utenlandske baser eller militære installasjoner på norsk jord!

Rødt Larvik, leder Walther Kammen Gulbrandsen