Norge og arvesølvet

ACER – EUs ansvarlige for energi – har funnet ut at Oslo har Europas høyeste nettleie blant hovedstedene. Det er ikke overraskende. Norge er et vanskelig land å bygge ut nett i. Det er færre å dele utgiftene med.

Det spesielle er at i Norge øker nettleia, mens den i andre land går ned. Det skyldes en voldsom utbygging av nett i Norge, 140 milliarder fram til 2030. En stor del er utgiftene for å få strømmen fram til overføringskablene som ACER vil ha.

10 milliarder koster de nye smarte strømmålerne som også er et EU-direktiv.

Vindkrafta subsidieres gjennom nettleia. Siden Norge har overskudd allerede, skal all vindkraft forsyne EU.

Strømprisen skal harmoniseres på EU-nivå. Nettleia skal ikke det. Norge kan ende med å få Europas høyeste strømpris totalt.

ACERs undersøkelse viser også at nordmenn bruker fire ganger så mye strøm som EU-borgere fordi vi bruker strøm til oppvarming. Ikke noe EU-land har en så stor andel av sin nøkkelindustri bygd på lave strømpriser.

Dette så nok ikke våre pionerer som laget konsesjonslovene og så på strøm som et middel til å bygge landet og ikke som en hvilken som helst vare å tjene penger på. .

Vi må gjenvinne kontrollen med arvesølvet og melde oss ut av Acer.

Vinjar

17.04.19