Politikerne bør tjene som oss andre

SV forslag om 10 % mindre godtgjørelse til de folkevalgte ble vedtatt mot 5 stemmer i siste kommunestyre. (19/6)

I følge ØPs blogg sa Hallstein Bast (MdG): «Folkevalgte er kraftig underbetalt per time. Særlig i Larvik. » Per Manvik (FrP) fulgte opp: «Sprøtt at vi skal redusere godtgjørelsene.»

Det vedtatte forslaget er et framskritt, men fortsatt tjener ordføreren nesten en million. Vi synes dette er en veldig høy lønn. Jeg foreslo i stedet: «Ordfører godtgjøres for 100 % stilling. Godtgjørelsen fastsettes til 8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden.» Da hadde kommunen spart 1,2 millioner. Allikevel hadde ordføreren hatt en lønn som er dobbelt så stor som en mellomleder i kommunen. Et forslag med samme innhold blir lagt fram av Bjørnar Moxnes i Stortinget i disse dager.

Det er en vesentlig forskjell på forslagene til SV og det forslaget jeg reiste: Dagens ordning regulerer godtgjørelsene etter lønna til en stortingsrepresentant, nå riktig nok med 10 % mindre. Poenget er: Lønna til stortingsrepresentantene øker mye mer enn en hvis grunnbeløpet i Folketrygden legges til grunn. Fordi grunnbeløpet er det som legges til grunn for folk flest når ytelser skal beregnes.

Rødts leder, Bjørnar Moxnes, sa til Dagsavisen (12/6): «Stortingsrepresentantenes årlig godtgjørelse plusses på med 31 534 kroner, og nærmer seg med det én million kroner. Der bør den stoppe for godt.»

Rødt mener at hovedregelen skal være at politisk arbeid skal være frivillig arbeid, men man skal ikke tape på å ta verv. Tankegangen til Bast om å gjøre om politisk arbeid til timelønn, er oss fremmed. Likeledes Manviks utsagn i kommunestyret: «Vi trenger gode politikere. Da må de få riktig godtgjørelse.» Bedre betalt = bedre innsats? Dette vil vi med Manviks språkbruk si er «helt sprøtt».

Rødt mener at politikere ikke skal tjene mer enn arbeidere i industri og helse. Derfor betaler Moxnes en partiskatt til partiet og har en en lønn på 300 tusen mindre enn de andre stortingspolitikerne. Våre kommunestyrerepresentanter får dekt tapt arbeidsfiortjeneste, men vi blir ikke rikere fordi om vi bruker tid på fellesskapet.

Det er et viktig prisipp at kommunepolitikere skal leve av jobben sin, som oss andre. Det er med på å sikre en viss bakkekontakt.

Vinjar SO Rosendal, 1. plass for Rødt

20.06.19

Lukk meny