You are currently viewing Rødt Larvik med ny ledelse

Rødt Larvik med ny ledelse

Det siste tre kvart året har Rødt Larvik mer enn doblet antall medlemmer, firedoblet antall aktive – og fått to representanter i kommunestyret. Derfor ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte 24. september med 20 frammøtte.

Det nye styret består av:
– Jan Werner Bjordammen, leder
– Steinar Henden, sekretær
– Markus Wallum, kasserer
– Ildrid Desirée Berg Mangaard, styremedlem
– Ina Dølerud, styremedlem
– Erik Ness, styremedlem

Rødts gruppeleder til kommunestyret, Hanne Marte Kleven Bjordammen, er automatisk med i styret.

Politisk er Rødt bekymret for at Arbeiderpartiet i det hele tatt er villig å diskutere å ville gi Høyre ordførerkjedet. Det er særdeles merkelig etter å ha ført en valgkamp der de har utpekt Høyre som hovedmotstanderen.

Uansett hvem som blir ordfører, vil Rødt være en garantist for at kampen mot profittfri velferd fortsetter, i kommunestyret og utenfor. «Mot forskjells-Norge» er en viktig plattform for vårt arbeid i samarbeid med fagbevegelsen og andre.

Rødt Larvik
Jan Werner Bjordammen, leder

(på bildet bak f.v: Erik, Steinar, Ina, Ildrid og Jan
foran: Hanne og Markus)