You are currently viewing Rødt Larvik med representanter i kommunestyret!
Rødt med to repesentanter i kommunestyret

Rødt Larvik med representanter i kommunestyret!

I disse dager er det opplæring for alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter, utvalgsmedlemmer og vararepresentanter. Flere økter for de ulike gruppene startet forrige uke og pågår denne uken også. I tillegg er det oppstartsmøter som ikke står i offentlig kalender. I desember skal rådene besettes og trolig får vi enda flere av våre folk inn. Følg med på kalenderen vår her og på sosiale medier!»