You are currently viewing Rødt Larvik med nytt styre!
Fra venstre: Nora Marie Hager Pache, Markus Wallum, Walter Kammen Gulbrandsen, Ildrid Désirée Mangaard,og Ina Dølerud. Ikke avbildet Steinar Henden og Vinjar Sten Olav Rosendal.

Rødt Larvik med nytt styre!

Under årsmøte i Rødt Larvik 7.mars ble det valgt nytt styre;

Leder: Ildrid Désirée Mangaard.
Sekretær: Walter Kammen Gulbrandsen.
Kasserer: Markus Wallum.
Styremedlem: Ina Dølerud.
Styremedlem: Steinar Henden.
Styremedlem: Nora Marie Hager Pache. (som er RU representant i styret)
Styremedlem: Vinjar Sten Olav Rosendal.