Om bompenger og vindmøller

Svar til Tim Mathisen

Det er fint at du tar opp disse viktige spørsmåla om vindmøller og bompenger (ØP 7/5) i god tid før valget, da dette er saker som vil påvirke framtida til folk i Larvik over lang tid. Rødt Larvik er MOT bompengefinansiering fordi den vil ramme dem hardest som har minst fra før. Aleneforsørgere som må kjøre unger til barnehagen, syke og uføre som må til legen og alle som bor utenfor sentrum i kommunen vår. Det vil også ramme våre hardt prøvede sentrumsbutikker og kanskje være spikeren i kista for et levende sentrum.

Flertallet i kommunestyret har gått inn for å starte prosessen med bypakke Larvik, som har en god intensjon om å bremse veksten i personbiltrafikken Dette vil flertallet oppnå ved å investere i infrastruktur som ny bru over Lågen og tunnel gjennom byen, finansiert med bompenger. Vi i Rødt ser at disse investeringene vil føre til mere trafikk, og det vil vi ikke ha. Det er trafikken som er problemet, ikke veiene våre. Og den kan vi redusere på andre måter, uten å belaste folk med bompenger. Vi vil for eksempel at barnehager og skoler skal fortsette å ligge i nærområdet så man slipper å bruke bilen for å komme dit. Og at bussen går dit folk bor oftere, også i utkanten av kommunen.

Å innføre eiendomsskatt, beskatte dem som har mest, vil gi kommunen bedre økonomi og blant annet kunne brukes på miljøtiltak. For vi er FOR å legge til rette lokalt for å at kloden fortsatt blir et sted mennesker kan bo, jfr. den siste klimarapporten.

Rødt Larvik er MOT utbygging av vindkraft på land av de gode grunner som rådmannen har lagt fram for kommunestyret, blant annet hensynet til drikkevannskilden Farris, vilttrekk, visuell forurensing og av hensyn til turområdene.
Vi har allerede nok rein energi fra vannkraft, og vindmøllene vil kun bidra til å vaske samvittigheten til rike tyskere og bidra til å gjøre de samme tyskerne som står bak vindmøllene enda rikere. Investeringene i kabler til overføringen til utlandet belastes vår nettleie! Dette betyr at norske forbrukere får regningen for kablene og blir belønnet med høyere strømregninger fordi prisen på strøm skal harmoniseres med prisene i EU.

De økte strømprisene rammer både norske forbrukere og norsk kraftkrevende industri. Norge har i dag et årlig eksportoverskudd på 10–12 terrawatt. Overskuddet kommer fra norsk vannkraft, og den planlagte utbyggingen av vindkraft vil ytterlig øke dette overskuddet. Det er derfor ikke nødvendig at norsk natur skal ofres for at kraftselskaper og utenlandske investorer som kun er ute etter å tjene penger, skal få viljen sin. Hva som virkelig er nødvendig med tanke på «grønn energi», er modernisering og opprusting av foreldet ledningsnett og bygge ut vannturbiner. Ved å gjøre tiltak på disse områdene, samt la være å tømme ned norske vannmagasiner for å øke profitten ved å selge strømmen til EU og gjøre norske forbrukere avhengig av å kjøpe dyr kullkraftprodusert strøm tilbake, kan vi fortsette å være blant de ytterst få land i verden som er selvforsynt med 70 prosent «grønn energi». Vi trenger ikke vindmøllene og vil kjempe mot dem Folket på Frøya viser at det nytter!

Rødt Larvik
Steinar Henden, 2. plass på lista til kommunevalget

09.05.19