Frøya sa nei til vindkraft.

Gratulerer til befolkningen på Frøya som etter massive protester fikk kommunestyret til å snu og trekke tilbake konsesjonen som var gitt til kraftselskapet Trønderenergi om bygging av vindmøller på øya.…

Fortsett å lese

Vindkraft og profitt

I et leserinnlegg i Øp fredag 24. mai bekymrer Erling Røed Larsen seg over dilemmaet fornybar energi og naturbeskyttelse. Som Larsen sier: «Vi ønsker vindkraft, men ikke vindturbiner. Hva gjør…

Fortsett å lese
Lukk meny