Frøya sa nei til vindkraft.

Gratulerer til befolkningen på Frøya som etter massive protester fikk kommunestyret til å snu og trekke tilbake konsesjonen som var gitt til kraftselskapet Trønderenergi om bygging av vindmøller på øya.

Kampen mot vindmøllene, – ja det nytter faktisk å kjempe mot vindmøller!- der en folkeavstemning viste at nær 80 prosent sa nei til vindkraftutbygging er av stor betydning.

Ikke bare som en seier mot en lokal utbygger der aksjemajoriteten er eid av det tyske selskapet Stadtwerke München. Men seieren på Frøya viser vei for vindkraftmotstanden som bygger seg opp over hele landet.

Det pågår en storstilt planlegging av vindmølleparker over hele landet. NVE la nylig fram kart over 13 områder som de mente var egnet for vindkraftutbygging. Disse anleggene vil hvis de blir bygd bli en visuell forurensing og gi varige skader på naturen.

Motstanden som nå reiser seg er viktig og dreier seg ikke om motstand mot såkalt «grønn energi». Dette er motstand mot at Norge skal være underlagt EUs energibyrå Acer som har målsetning om et felleseuropeisk energimarked. Norsk vannkraft, og etter hvert vindkraft skal gjennom overføringskabler inngå i dette markedet. Dette betyr at norske forbrukere får regningen for kablene, og blir belønnet med høyere strømregninger fordi prisen på strøm skal harmoniseres med prisene i EU.

De økete strømprisene rammer både norske forbrukere og norsk kraftkrevende industri. Norge har i dag et årlig eksportoverskudd på 10-12 terrawatt. Dette overskuddet kommer fra norsk vannkraft, og den planlagte utbyggingen av vindkraft vil ytterlig øke dette overskuddet.

Det er derfor ikke nødvendig at norsk natur skal ofres for at kraftselskaper og utenlandske investorer som kun er ute etter å tjene penger skal få viljen sin i gjennom. Hva som virkelig er nødvendig med tanke på «grønn energi» er modernisering og opprusting av foreldet ledningsnett og vannturbiner.

Ved å gjøre tiltak på disse områdene, samt la være å tømme ned norske vannmagasiner for å øke profitten ved å selge strømmen til Eu og gjøre norske forbrukere avhengig av å kjøpe dyr kullkraftprodusert strøm tilbake, kan vi fortsette med å være blant de ytterst få land i verden som har er selvforsynt med 70 prosent «grønn energi».

Vi trenger ikke vindmøllene og vil kjempe mot dem, og folket på Frøya viser at det nytter!