Barnehager i fri flyt

iFokus vil selge de fire barnehagene de eier. Kommunen har 100 prosent av aksjene i iFokus. Motivene for at styret i iFokus vil selge, sies ikke ikke. Behandlinga i kommunestyret var unntatt offentligheten, fordi det vil påvirke konkurransen. En absurd situasjon for en kommunalt eid bedrift som skal hjelpe folk å komme i arbeid!

Men vi vet resultatet av kommunestyremøtet: Ordføreren skal forhandle med iFokus om å kjøpe. For barnehagene kan selges til private «aktører». Uansett går penga til iFokus, ikke kommunen.

Hvorfor kan ikke kommunen bare overta den kommunale barnehagedrifta? Ja, det må AP og Høyre m.fl. på Stortinget svare på. Det er de som har sørget for konkurranse, regler og privatisering i det som burde vært en kommunalt styrt offentlig sektor. De samme som har sørget for at vi har EØS-avtalen, som kraftig begrenser det offentlige, politiske handlingsrommet (les: demokratiet, kommunestyrets mulighet til å styre). Dette er velferdsprofitørenes regler. Det er en villet politikk.

iFokus er gjort til et aksjeselskap, og antakeligvis er det sånn at det må være et AS for å kunne delta i anbudskonkurransen som staten setter i gang. Det er også politisk vedtatt. Alternativet hadde vært å bygge opp kommunale attføringsbedrifter med statlig støtte. I utgangspunktet var barnehagene ment å løse to oppgaver: kvalifisere for arbeidsløse for å få jobb i barnehager – og så fikk man barnehager også.

Det å håpe at kommunen kjøper de fire barnehagene, for uansett betaler kommunen drifta av barnehagene, også til de private. Det å ha dem kommunalt eid gir tryggere arbeidsforhold og bedre pensjonsordning for de ansatte. Det gir bedre styring på hvor barnehagene skal ligge, og det gir muligheter for å oppfylle Foreldreaksjonens krav om større voksentetthet, hele dagen. (Se ØP 22/1-18) Dette handler om kvaliteten vi gir barna våre i oppveksten, ikke konkurranse og profitt.

Rødt ønsker barnehager i nærheten av der ungene bor, og da må kommunen eie de fleste – på sikt alle – barnehagene i kommunen. Vi forutsetter at vi ikke får en ny runde om storbarnehager med lang transportvei, men erfaringene tilsier at vi har grunn til å frykte det.

Rødt er for fri flyt av fornuft, ikke barnehager.

Rødt Larvik
Vinjar Rosendal
Erik Ness

23.01.19