Vi må jo ha mat

Klimarapporten som kom ut for noen dager siden gjør det skremmende aktuelt å tenke vern av matjorda vi har igjen. For matjord er en knapp ressurs som vi har lite av her i landet og som trenger lang tid for å etablere. Norge har på langt nær nok matjord til å fø på oss i en krise. Og krise kan komme før vi vet ordet av det, det viser de mange eksempler på ekstremvær som har herjet kloden vår den siste tida.

Styrtregn og flom vasker bort matjorda og tørke legger store områder øde eller svir av skog og avlinger. Det er ikke trolig at landa som rammes av ekstremvær vil ha korn eller annen avling å avse til oss når katastrofen rammer. Derfor er det så viktig at vi kan dyrke det vi sjøl trenger på egen jord. Da har vi ikke råd til å legge verdifull mark under asfalt eller betong. Rødt vil verne dyrka og dyrkbar mark for oss og våre barns beste. Stem Rødt for beredskap og matsikkerhet i framtida!

Steinar Henden