Bruk tida og finn et 3. alternativ

Jernbanedirektøren, Kirsti Slotsvik, sier at Vestfold sør for Tønsberg er satt på vent. Begrunnelsen er økonomi. Rødt Larvik kan skjønne at milliardene flyr når Vegdirektoratet og Bane Nor ikke samarbeider. Å bygge E18 med fire felt, broer og tunneler uten å samtidig å legge en plan for jernbanen, er rart, for å si det mildt. Bane Nord får igjennom i Stortinget at linja skal være bygd for en hastighet på 250 km uten å se om det er mulig, er rart, og dyrt. Å vedta at stasjonene skal være sentrumsnære i betydningen «helst på torget», har møtt mye motstand. At Bergeløkka, Bommestad, Alfred Andersen-tomta eller ved brannstasjonen er langt ut på landet, er virkelig en fjern tankegang. Å bygge tunnel gjennom Martineåsen først, og så se om det er mulig å treffe med et tog, er utrolig. Rødt Larvik holder fast ved vårt standpunkt som vi vedtok på årsmøtet og bar som parole 1.mai: Stopp Bane NOR! Utred 3. alternativ! Det ligger i korta at jernbanedirektøren også vil ha noe annet, altså et tredje alternativ. Nå som utbyggingen er satt på vent, burde det være unødvendig å presse fram en avstemning i kommunestyret 21. august. Det går uansett flere tiår før dette kan bli realisert. Kanskje trengs det nye øyne (politikere) for å finne en løsning for framtida?

Rødt Larvik

Steinar Henden, 2. plass

Hanne Marte Kleven Bjordammen, 3. plass