Faste stillinger!

Et helt kommunestyremøte ble viet spørsmålet om de
NAV-ansatte som ble sagt opp kort etter at de ble ansatt. Rådmannen har fått berettiget kritikk for manglende styring og oversikt.

Men saken synliggjør også en mer prinsipiell side ved Larvik kommunes personalpolitikk: en omfattende bruk av midlertidige ansettelser og engasjement. I utgangspunktet burde de som nå er sagt opp, fått fast stilling. Naturligvis kan oppgaver endre seg, men kommunen er en stor arbeidsgiver og kan flytte folk til andre oppgaver som må løses.

Dette perspektivet ble reist av Vinjar SO Rosendal i debatten i nevnte kommunestyremøte, men ble ikke referert i ØP. Det har vært en mangeårig kampsak for Fagforbundet at midlertidige ansettelser må kraftig reduseres ved å tilby faste ansettelser. Det skulle være unødvendig å forklare den utrygghet det innebærer å ikke ha et fast arbeidsforhold.

Vi forutsetter at kommunen sørger for alle de oppsagte får tilbud fast jobb.

Rødt Larvik
Hanne Merete Kleven Bjordammen, kumulert 3. plass
Arild Børgesson, 15. plass

01.03.19

Lukk meny