Fortsatt verdensmestere!

Det er administrativt bestemt at Verdensmesteren skal flyttes til Grendehuset på Valby. Det er minst tre grunner til at det er en dårlig ide:

1. Bryter opp
Det å busse barn langt vekk fra sine boområder er ikke bra. Skole og bosted bør være nærmest mulig hverandre. Siden barna som dette gjelder, i stor grad bor i sentrum og er mindre rotfesta i Larvik enn andre barn, er det dobbelt dumt.

Pedagogisk brytes det også opp. Lærer, verneombud og mangeårig ansatt ved Verdensmesteren, Siri Løkka, sier til ØP: «Her er det ledelsen som mener noe, mens ansatte og foreldre mener noe annet. Det handler kun om økonomi, og det faglige blir ikke vektlagt.» Altså tredobbelt dumt å flytte.

2. Hvor blir det av ungdomsklubben?
Det er ungdomsklubb i Grendehuset nå. De fikk fjorten dager på seg til å pakke sammen sakene sine og komme seg ut og har allerede solgt det meste av utstyret. Dette skjer i et område som får flere hundre nye boliger, med en ungdomsklubb som driftes av frivillige. Dette kan neppe kalles fornuftig oppvekstpolitikk.

Er det bare administrasjonen ved Jan-Erik Norerd/rådmannen som ikke er bekymra for at et tilbud til ungdommen forsvinner?

3. Hvor blir det av de folkevalgte?
Kultur- og oppvekstkomiteen er i følge Norder orientert. Thomas Løvald (H) sier: «Vi skulle nok ønsket oss en politisk behandling når det gjelder å flytte en hel skole. Vi fikk det bare som et notat.» Vi legger til: og nedlegge en ungdomsklubb. Så er spørsmålet om politikerne har vilje og hevne til å kreve at det blir en forsvarlig behandling av dem som valgt til å bestemme sånne saker. Dette er ikke en fillesak!

Vi vil gjerne føye til at grunnen til at Verdensmesteren har færre elever nå, er nasjonalt bestemt; FrPs restriktive flyktningepolitikk som nå er regjeringas. KrF, Venstre og Høyre er garantistene. Det er ikke blitt færre flyktninger, bare Norge som er strengere.

Å bygge opp et faglig miljø tar tid, det kan ikke være sånn at skoler rives og flyttes i tråd med hvem som til enhver tid sitter i regjeringa. Det er bare to år til neste stortingsvalg, til Listhaug & Co ryker ut.

Foreldrene på Valby har foreløpig greid å forsvare skolen i nærmiljøet. De bør nå forsvare ungdomsklubben – og inkludere innvandrerbarna sitt behov for Verdensmesteren i sentrum. De og vi må trå til og støtte en gruppe som har vanskelig for å bli en pressgruppe.

At man, i bunnlinjas favør, henstiller marginaliserte familier i Larvik til en hverdag som medfører vesentlige logistikkutfordringer kan ikke Rødt gå med på. Ei heller at foreldre ikke blir gitt reell mulighet til å uttale seg om barnas skolehverdag. Mon tro om administrasjonen hadde akseptert samme betingelser for egne barn?

Vi skjønner de frivilliges og ungdommenes frustrasjon på Valby, og lærerne på Verdensmesteren. Vi ber kommunestyret instruere administrasjonen og stoppe flyttingen og nedleggingen.

La oss forsvare verdensmesterne!

Rødt Larvik
Heidi Follett, 4. kandidat
Martin Severin Steffensen, 5. kandidat

28.05.19