Systemsvikten i NAV

Jeg ser stadig oftere at NAV avslår krav om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fordi NAV mener funksjonsvurderingene til fastlege og spesialister bygger på klientens «egen beskrivelse». I en sak skrev…

Fortsett å lese

AAP

Folk må få tid til å bli friske Flere tusen mennesker ble brått kastet ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger (aap) da innstrammingen i regelverket til NAV ble innført av regjeringen…

Fortsett å lese

Faste stillinger!

Et helt kommunestyremøte ble viet spørsmålet om de NAV-ansatte som ble sagt opp kort etter at de ble ansatt. Rådmannen har fått berettiget kritikk for manglende styring og oversikt. Men…

Fortsett å lese
Lukk meny