Hold kjeft eller bli knekt

Heidi Follett var modig og sa fra om hvordan syke behandles i vårt velferdssystem. Det kostet henne dyrt - både personlig og økonomisk. 1. juli skrev Klassekampen om denne saken…

Fortsett å lese Hold kjeft eller bli knekt

Systemsvikten i NAV

Jeg ser stadig oftere at NAV avslår krav om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fordi NAV mener funksjonsvurderingene til fastlege og spesialister bygger på klientens «egen beskrivelse». I en sak skrev…

Fortsett å lese Systemsvikten i NAV

NAV skandalen – Klassejustis

Saken om trygdeutbetalinger fra NAV har blitt en sak av gigantiske dimensjoner. For nå avsløres den ene historien etter den andre om syke, arbeidsledige eller delvis uføre mennesker som urettmessig…

Fortsett å lese NAV skandalen – Klassejustis

AAP

Folk må få tid til å bli friske Flere tusen mennesker ble brått kastet ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger (aap) da innstrammingen i regelverket til NAV ble innført av regjeringen…

Fortsett å lese AAP

Faste stillinger!

Et helt kommunestyremøte ble viet spørsmålet om de NAV-ansatte som ble sagt opp kort etter at de ble ansatt. Rådmannen har fått berettiget kritikk for manglende styring og oversikt. Men…

Fortsett å lese Faste stillinger!