Hva ville Thor Heyerdahl sagt?

Innbyggerinitiativet fra Palestinakomiteen for at Jenin skal bli vennskapsby med Larvik, skal behandles i kommunestyret 16. oktober.

Rådmannen innstiller på at kommunestyret sier nei. I saksframlegget fra rådmannen står det blant annet:

«Vennskapsbysamarbeidet er motivert ut fra og forventes å bidra til økt kompetanse blant kommunens ansatte på temaene kultur og tjenesteutvikling, og på sikt bidra positivt til at Larvik kommune blir mer attraktiv for innbyggere, tilreisende og næringsliv.»

Vi synes kulturutveksling er en viktig grunn til å ha en vennskapsby. Det er en måte å gjøre avstanden mellom folk kortere. Vi synes ikke et kost/nytte-perspektiv er like viktig. Det går an å lære av andre byers måte å organisere tjenesteyting uten å ha en vennskapsby. Den type læring og besøk er en selvfølge.

Det er ett begrep som mangler i rådmannens innstilling, og det er internasjonal solidaritet. Det har et innhold med et større perspektiv og en holdning og en praksis som viser at vi er en del av verden –at vi bryr oss.

Ordfører og ikke minst varaordfører har stilt opp i mange sammenhenger og holdt appeller mot rasisme, mot bombing av Gaza og for å åpne dørene til Larvik. Ikke minst har varaordføreren, Olav Nordheim, stilt opp hver gang det har vært markeringer og flerkulturelle tilstelninger. Også uten å bli invitert. Det blir satt pris på.

I dag når dette skrives, har Tyrkia startet bombinga av Rojava, det kurderdominerte området i Nord-Syria. Hele Midtøsten er i brann. Det føles som vi er midt oppe i det. Det kan være vanskelig å vite hvordan vi skal vise at vi bryr oss, spille en liten rolle og vise at vi bryr oss.

Én måte er å opprette en vennskapsby med Jenin, en by som flere palestinere i Larvik kommer fra. Både ordfører Høiseth, ferieturist Bondevik og undertegnede klippes av en frisør fra Jenin. Det er et sted å bli pen på håret og å lære.

Rådmannen skriver at det er avsatt 50 000 kroner til vennskapsbysamarbeid og at: «Dersom kommunen ønsker å etablere et vennskapsbysamarbeid med Jenin, må rammen økes. «Uansett er det ikke snakk om mye penger, mest holdninger. Men skulle vi ta rådmannen på ordet, er vi enig med Hallstein Bast (MDG) som i formannskapet foreslo å prioritere Jenin fremfor Borlänge nettopp ut i fra solidaritetshensyn. Og oppfordret spesielt Ap til å slå følge, med samme begrunnelse.

Thor Heyerdahl sa han ikke så noen grenser, hadde bare hørt om dem. Han brydde seg og brukte sin posisjon til å vise at nok er nok, satt fyr på flåten i protest mot Frankrikes prøvespregninger med atombomber.

Hvis Thor Heyerdahl hadde sittet på gutterommet i dag, sett over pæretreet og blitt spurt om han ville at Jenin skulle bli vår vennskapsby, hadde det forundret oss om han ikke hadde sagt: Selvfølgelig!

Solidaritet er ikke vanskelig, hvis man vil.

Rødt Larvik
Erik Ness, styremedlem

11.10.19