Vanlige folk bor i Hvarnes

Og på Langestrand, og i Stavern og alle de andre fine små plassene i kommunen vår. Nå må Jonas og Trygve innfri alle de fagre løftene om mer penger til kommunene der vanlige folk bor. Det er på tide etter at vi har blitt sultefora i åtte lange år med borgerlig regjering.

Høyreregjeringa hadde budsjettert med økning på to milliarder til kommunene, Arbeiderpartiet høynet til fem milliarder, det vil si mer enn en dobling som må gi seg utslag i noe bedret økonomi for kommunen. Dette må våre lokale politikere fra Ap og Sp minne dem på når vi går inn i de lokale budsjettforhandlingene.

Når det gjelder skoler og barnehager i Hvarnes og andre steder, har Rødt alltid hatt på programmet at de skal være der folk bor. Det ser vi på som en langsiktig investering og ikke en utgift. Hvis vi mener alvor med at vi vil ha folk i etableringsfasen til å slå seg ned og bo i kommunen vår, må vi ha skole og barnehager på plass. Det er noe av det viktigste når folk skal velge hvor de vil bo. I tillegg er det en stor bonus for miljø og klima at det blir kortere reisevei for barna våre.

Hvis det er eiendomsskatt som må til for å finansiere de helt grunnleggende behov for kommunens innbyggere, så må det komme først som sist. Og den må innrettes på rettferdig vis med bunnfradrag og mulighet for fritak hvis man ikke har inntekt som kan dekke skatten.

Steinar Henden, Rødt