Strandsonen

Rettferdighet er en veldig sentral del av Rødts verdier. Rettferdighet som i at alle skal ha like muligheter og lik tilgang til goder. Strandsonen er et viktig gode som vi…

Fortsett å leseStrandsonen