Endelig vedtak om rivning

Statsforvalteren har nå besluttet at Lamøyahytta skal rives. Hytta er delvis ulovlig oppført og Rødt var ett av to partier som i planutvalget i Larvik stemte for rivning av hytta. Nå er vi glade for vedtaket fra statsforvalteren.

Det kan kanskje være vanskelig å forstå hvorfor vi ikke vil gi dispensasjon for en hytte. Men dette er en del av et større bilde. Strandsonen er vårt felles friluftslivs- og rekreasjonsområde. Men strandsonen bygges ned, år for år, hytte for hytte. Og mye av nedbyggingen skjer gjennom dispensasjoner. Politikerne sier ja til en og en dispensasjon, men i sum blir det en stadig økt privatisering av strandsonen.

Mange av dem som bygger ut i strandsonen er svært velstående. Det er ikke så rart da de fleste eiendommene går for flerfoldige millioner. Mange bygger ulovlig på eiendommen og satser på at kommunene ikke har ressurser til å oppdage det, eller de hyrer dyre advokater for å få tilgivelse for sine lovbrudd. Nettopp derfor er det så bra at vi nå får en sak som virkelig statuerer et eksempel: ulovlig utbygging i strandsonen skal få konsekvenser. Og dette er en virkelig grov sak som bryter de fleste lover og reguleringer på området. Spørsmålet er bare hvorfor flertallet av politikerne i Larvik ikke vil være hardere i klypa mot den ulovlige privatiseringen av vår felles strandsone. Vi kan ikke og må ikke godta at noen tar seg til rette og spekulerer i å få tilgivelse bare fordi det får store konsekvenser om det må rives. I dette tilfellet har byggesak og statsforvalter vært strenge og konsekvente, det må også politikerne være.

For Rødt er allemannsretten ekstremt viktig. Vi ønsker at alle skal ha tilgang til naturen og sjøen, ikke bare de som kan kjøpe en millionhytte i strandkanten. Dette handler både om lik tilgang til naturopplevelser, men også om å verne selve naturen mot utbygging. Vi ønsker en strengere praktisering av regelverket, med færre dispensasjoner. Men vi mener også at kommunene må få økte ressurser til å følge opp ulovligheter og kjøpe opp arealer i strandsonen. Kampen for kysten foregår både i Larvik planutvalg og på Stortinget.

Fra høsten satser Rødt på å få inn flere representanter på Stortinget, og en av sakene vi vil kjempe for fra Vestfold er et bedre vern av strandsonen!

Maren Kurdøl og Steinar Henden, Stortingskandidat og medlem av planutvalget i Larvik for Rødt