Strandsonen

Rettferdighet er en veldig sentral del av Rødts verdier. Rettferdighet som i at alle skal ha like muligheter og lik tilgang til goder. Strandsonen er et viktig gode som vi i Norge er så heldig å ha rik tilgang på. Enn så lenge. Det blir stadig gjort forsøk på å stenge ute oss som ikke er så heldig å ha hytte i strandkanten. Og det vil vi ikke finne oss i!

Allemannsretten er en rett til å ferdes i utmark som er ganske unik og verdifull for alle oss som er glad i å gå tur og nyte friluftslivet i vårt varierte terreng, og særlig her i kyststrøkene i Vestfold er det i ferd med å bli et knapphetsgode. Det gjenspeiles i priser på eiendommer med strandlinje. Vi ser at det stadig gjøres forsøk på å privatisere strandsonen og utestenge alle oss som ikke har vært så heldig å bli født med sølvskje eller karet til seg en formue på arbeidsfolks bekostning.

Rødt vil verne strandsonen og sikre allmennhetens rett til å ferdes fritt i naturen langs kysten i Vestfold.

Steinar Henden, Rødt Larvik