Strandsonen

Rettferdighet er en veldig sentral del av Rødts verdier. Rettferdighet som i at alle skal ha like muligheter og lik tilgang til goder. Strandsonen er et viktig gode som vi…

Fortsett å leseStrandsonen

Sykdom?

Skal vi nordmenn, og den nordiske modellen dømmes etter hvilke terrorhandlinger som gjort av nordmenn? Så absolutt et høyt og rungende, nei! Skal drøye 1,5 milliarder mennesker dømmes etter hva…

Fortsett å leseSykdom?

Systemsvikten i NAV

Jeg ser stadig oftere at NAV avslår krav om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fordi NAV mener funksjonsvurderingene til fastlege og spesialister bygger på klientens «egen beskrivelse». I en sak skrev…

Fortsett å leseSystemsvikten i NAV